ערב חשיפה לבית הספר כישורים

ערב חשיפה לתכנית בית הספר כישורים שהתקיימה ביום ראשון כ"ח במר חשוון 15.11.20