מערכת שעות

מערכת שעות תשפ"ב - בנות

שעות

ראשון

חמישי

16:30-17:15

קוד ורובוטיקה
המורה חנצו בן חמו

אנגלית
English Club
המורה חיה רוזברג

17:15-18:00

פיתוח חשיבה מתמטית
המורה חנצו בן חמו

אנגלית
English Club
המורה חיה רוזברג

מערכת שעות תשפ"ב - בנים
קב' מתחילים (כיתות ג-ד)

שעות

ראשון

שלישי

17:00-17:45

אנגלית
English Club
המורה שוקי

פיתוח חשיבה מתמטית
המורה עדי

17:45-18:30

אנגלית
English Club
המורה שוקי

פיתוח חשיבה מתמטית
המורה עדי

מערכת שעות תשפ"ב - בנים
קב' מתקדמים (כיתות ה-ו)

שעות

שלישי

חמישי

17:30-18:15

קוד ורובוטיקה
המורה שוקי

אנגלית
English Club
המורה אביתר

18:15-19:00

פיתוח חשיבה מתמטית המורה שוקי

אנגלית
English Club
המורה אביתר