מערכת שעות

מערכת שעות תשפ"ב - בנות - יהלום

שעות

ראשון

חמישי

16:30-17:15

קוד ורובוטיקה
המורה חנצו בן חמו

אנגלית
English Club
המורה חיה רוזברג

17:15-18:00

חדרי בריחה - פיתוח חשיבה
המורה חנצו בן חמו

אנגלית
English Club
המורה חיה רוזברג

מערכת שעות תשפ"ב - בנים
מתחילים - אחלמה

שעות

ראשון

שלישי

17:00-17:45

פיתוח חשיבה מתמטית
המורה עדי

אנגלית
English Club
המורה זיו דור

17:45-18:30

פיתוח חשיבה מתמטית
המורה עדי

אנגלית
English Club
המורה זיו דור

מערכת שעות תשפ"ב - בנים
מתקדמים - ספיר

שעות

שלישי

חמישי

17:30-18:15

קוד ורובוטיקה
המורה שוקי

אנגלית
English Club
המורה זיו דור

18:15-19:00

פיתוח חשיבה מתמטית המורה שוקי

אנגלית
English Club
המורה זיו דור