הרשמה לבית הספר המקוון

הלימודים מסובסדים על ידי קרנות ייעודיות, 

וכרוכים בהשתתפות עצמית בסך 100 ש"ח בחודש

פרטים אישיים של התלמיד:
שם בית הספר בו לומד/ת הילד/ה:
ידע באנגלית:
האם יש ברשותכם מחשב\טאבלט ללמידה
האם יש חיבור לאינטרנט?
איך נחשפת לרישום?