אודות

אודות בית ספר כישורים

בית הספר המקוון החרדי "כישורים" הוקם במטרה לתת מענה לתלמידים/ות שמעוניינים בקידום לימודי מקצועות הליבה, במטרה להעניק לילדים את הסקרנות ואת המוטיבציה בתחומי הדעת הנלמדים, כך שהם יפתחו מיומנויות חשובות ויהפכו להיות לומדים עצמאיים.

ביה"ס הינו מקוון, עם תכנית לימודים מורחבת ועשירה הכוללת פיקוח פדגוגי וליווי דידקטי מקצועי ושוטף .

מטרות תכניות הלימודים

קוגניטיביות

אנו מאמינים במציאת דרכים מגוונות להגיע לכל ילד לפי אמות המידה המתאימות לו, לכן איננו חותרים רק להעביר להם ידע, אלא ליצור עימם חיבור וקשר ולהוביל את הלמידה דרך העולם שלהם. ברוח זו תהליך הלמידה לא יהיה פרונטלי ולא יתבסס על שמיעה ושינון של החומר הנלמד, אלא ישים דגש על פיתוח מיומנויות למידה וחדשנות.

רגשי - חברתי

תוכנית הלימודים תאפשר לתלמידים לפתח כישורים תוך אישיים ובין אישיים, כולל: התייחסות לגמישות ויכולת הסתגלות, יצרנות ואחריותיות, וכמובן פיתוח כישורי לומד עצמאי.

טכנולוגי

בית הספר מתנהל במרחב המקוון וככזה - יושם דגש על היכרות עם הפונקציות השונות שקיימות במרחב למידה מסוג זה, כמו גם חשיפה והתנסות בכלים דיגטליים שונים.